Ana Sayfa / Hizmetler / KANSER(ONKOLOJİ) / Kolorektal (Kalın Barsak) Kanser

Kolorektal (Kalın Barsak) Kanser

KOLON (KALIN BARSAK) KANSERİ NEDİR?

Kalın barsaklar yaklaşık 150 cm uzunluğundadır ve sindirim sisteminin son kısmını oluştururlar. Bu kısımdan köken alan kötü huylu tümörlere kolorektal kanser denir. 

NASIL BELİRTİ VERİR?, TEŞHİS ZORMU?

Dışkıda kan, anemi(kansızlık), halsizlik, karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik gibi bulgular ile kendini göstersede, coğunlukla hiç bir belirti vermeden tesadüfen veya kolonoskopik taramalarda ortaya çıkar. Hastalığı erken yakalamak hayati önemdedir. Bu nedenle ülkemizde de tarama programları uygulanmaktadır. Bu tarama faliyetleri kapsamında aile hekimleri, dahiliye, genel cerrahi, gastroneteroloji vb kliniklerde veya kanser tarama merkezlerinde yapılan tetkikler sonucu hastalar taranır. Malesef ülkemizde hastalar kolonoskopi yaptırmaktan çekinmektedirler. Bunun sosyokültürel sebeplerinin yanısıra bir çok endoskopi ünitesinde işlemin uyutulmadan yapılmasının ve dolayısıyla travmatik olmasınında etkisi büyüktür. Giscer olarak 50 yaşın üzerinde herkese, aile öyküsü bulnan 40 yaş üzeri insanlara hiçbir şikayeti olmasa bile rutin olarak kolonoskopi yapılmasını önermekteyiz. Tarafımızdan işlem sedasyon altında (uyutularak), gerektiğinde biopsi, stent vb ileri işlemler uygulanarak yapılmaktadır. 

KOLON KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Kolon kanserinin tedavisinde her hastayı bireysel olarak değerlendirmek çok önemlidir. Hastanın yaşı, hastalığın evresi, kanserin yerleştiği bağırsak bölümü (ön duvar, arka duvar), eşlik eden hastalıklar, geçirdiği ameliyatlar ve hastanın tedaviden beklentileri yapılacak tedavi tipine karar vermede göz önüne alınmalıdır.  Son teknolojik gelişmeler ışığında kolon kanseri erken yakalandığında %100 tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir.  Fakat ne yazık ki çoğu kolon kanseri vakası geç evrede gelmektedirler.

Kolon Kanserinde Klasik Cerrahi Müdahale (açık kolektomi): Sık yapılan uygulama klasik cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde karın geniş bir kesi ile açılır. Kanserli kalın barsak kısmı ve beraberinde lenf bezeleri temizlenir. Bazı durumlarda kalın barsak cilde ağızlaştırılır. Bu işleme kolostomi, yani halk dilinde torba açmak denir. Kolostominin görevi, dışkının bu yapay çıkış yoluyla stoma denen ağız kısmından dışarı atılmasını sağlamaktır. Kolostomi torbası kalıcı da olabilir ancak daha sıklıkla başka bir ameliyat ile kapatılır ve hastalar normal hayatlarına geri dönerler.

 

Kolon Kanserinde Laparoskopik (Kapalı) Yöntem: Laparoskopik cerrahi müdahale, daha az acı, ameliyat sonrası daha az komplikasyon, hızlı iyileşme ve hastanede kalış süresi kısa olduğu için tercih edilen bir yöntemdir. Karında açılan uzun bir kesi yerine daha küçük birkaç kesi tercih edilir. Özel uzun aletler, açılan kesilerden içeri sokularak rektum ve lenf bezlerine kadar uzatılır. Aletlerin birinin ucunda karın içini görüntülemek için küçük bir kamera vardır. Ancak ileri laparoskopik cerrahi uzmanlık gerektirir. Bu yöntem ülkemizde henüz sayılı merkezlerce yapılmaktadır. Giscer olarak özel bir engel bulunmadığı sürece ameliyatlarımızı laparoskopik yöntemle yapmaktayız. Ayrıca hasta beklentisi eşliğinde kalıcı kolostomi torbası açma oranımız oldukça düşüktür.

 

 

 

 

 

 

GİSCER © 2018