Ana Sayfa / Hizmetler / KANSER(ONKOLOJİ) / Yemek Borusu Kanseri

Yemek Borusu Kanseri

 

YEMEK BORUSU (ÖZEFAGUS) KANSERİ NEDİR?

 

Yutak bölgesinden mideye kadar olan ince boru halindeki organımıza yemek borusu (özefagus) ve bu bölgeden kaynaklanan kötü huylu tümörlere de yemek borusu kanseri denir.

BELİRTİLERİ NEDİR?

TEŞHİS NASIL KONULUR?

 Teşhise endoskopi denilen halk arasında mideye hortum atma olarak anılan yöntem ile konulur. Malesef ülkemizde endoskopi denilince hastalar korkarak çoğunlukla yaptırmamaktadır. Bu nedenle hastalara geç tanı konulmaktadır. Kliniğimizde her türlü endoskopik işlemler sedasyon altında (uyutularak) yapılmakta, hastalar işlemden 30 dk sonra günlük hayatlarına geri dönmektedir.

 

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi yemek borusu kanseride merkezinde cerrahın olduğu bir ekip işidir. Başlıca tedavi yöntemleri ameliyat, radyoterapi ve kemoterapidir. Ameliyatlar rutin olarak açık ameliyat şeklinde hem karının hemde göğüs duvarının açılması şeklinde yapılmaktadır. Ancak bu ameliyat şekli hastalarda ağır tahribata neden olmakta ve birçok hasta ameliyatın ağırlığını kaldıramayabilmektedir. Tarafımızdan yemek borusu kanserleri laparoskopik-torakoskopik (kapalı yöntem) yapılmakta ve böylece hastalarda ağır tahribata yol açmadan tedavi edilmektedir. Bu yöntem ileri derecede laparoskopi tecrübesi gerektirmektedir. Bu konuda tecrübeli bölgedeki tek merkez olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

NEDEN LAPAROSKOPİK (KAPALI) YÖNTEM TERCİH EDİLMELİ?

Açık yöntemle aynı oranda kanser tedavisinde  başarılı olmakta

Yukarda görüldüğü gibi karın veya göğüs duvarı açılmamakta sadece küçük delikler oluşturulmakta

Ameliyat sonrası ağrı yok denecek kadar az duyulmakta

Hastalar çok daha az hastanede kalmakta

Günlük aktivetelerine ve işe dönüşleri daha hızlı olmakta

Ameliyat sırasında daha az kanama olmakta ve daha az kan verilmesi ihtiyacı olmakta

Yara komplikasyonları yok denecek kadar az olmakta

Estetik açıdan karında büyük yaralar açılmamakta ve bir kaç yıl sonra kaybolan izler oluşmaktadır.

 

GİSCER © 2018