Ana Sayfa / Hizmetler / DİYABET

DİYABET

ŞEKER AMELİYATI (METABOLİK CERRAHİ) NEDİR?

Şeker ameliyatı (metabolik cerrahi), halk arasında şeker hastalığı olarak da, bilinen tip 2 diyabetin cerrahi tedavisinde uygulanan en etkili uygulamalardan biridir.  

Şeker ameliyatı ile amaçlanan Laparoskopi (kapalı ameliyat) tekniği kullanılarak ince bağırsağın sonunda yer alan bölgenin yerinin değiştirilmesidir. Bu yöntemle bağırsakların boyutunda bir değişiklik olmaz. Sindirilmemiş gıdaların geçişini çoğaltmak amacı ile ince bağırsağın son kısmı (ileum) midenin çıkış kısmına taşınır. Metabolik cerrahide hedeflenen, hormonal değişikler ve bu değişikliklerin sağlayacağı avantajlardır. Bu sayede Tip 2 diyabet %90-95 oranında iyileşme sağlar.  Şeker hastalığı ameliyatı ile salınımı ve etkisi artan insülin şeker hastalığının ana sebeplerinden olan insülin direncini kırmış olur.

Obezite ameliyatlarında ana hedef mideyi kısıtlayarak ve/veya ince barsakları bypass edip gıda emilimini bozarak kilo verdirmektir. Metabolik cerrahide ise ana hedef hormonal değişiklik sağlayarak kan şekerinin kontrol altına alınmasıdır. Eğer hastanın ciddi bir kilo problemi yoksa kan şekeri kontrolünü minimum kilo kaybına neden olarak sağlamayı hedefler.

Obezite cerrahisinde olduğu gibi mükemmel, tek tip, herkese uygun bir şeker ameliyatı yöntemi yoktur. Hastanın tıbbi özgeçmişi, şeker hastalığının özellikleri ve beraberinde obezitenin olup olmamasına göre değişen kişiye özel ameliyat tekniğinin seçilmesi tedavinin başarısı için birincil önemdedir. Akılda tutulması gereken bir konuda bir çok obezite ameliyatınında şeker ameliyatı adı altında yapılıyor olmasıdır.

Temel olarak şeker ameliyatı olarak adlandırabileceğimiz ve tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan iki tür cerrahi yöntem mevcuttur.

Bunlardan ilki İleal Transpozisyon (IT), ikincisi ise Transit Bipartisyon (TB) ameliyatıdır. Her iki yöntemde tip 2 diyabet hastalarında etkinliği kanıtlanmıştır. Uzun dönem başarısı %90 ve üzerinde olduğu gösterilmiştir. Kliniğimizde ameliyat öncesi değerlendirmeniz yapılarak; hasta-hekim görüşmesinde en uygun tedavi yöntemine birlikte karar verilmektedir.

 

ETKİLİ BİR YÖNTEM Mİ?

Her iki ameliyatında temel iki ortak yönü mevcuttur.

1-Mide tüpleştirilir ve vucuttan iştah hormonu olarak anılan Ghrelin isimli madde uzaklaştırılır.

2-Mideden ince barsağa sindirilmemiş gıda miktarını ve midenin boşalma hızını arttırarak ince barsak kökenli hormonları aktifleştirmek.

Böylece;

1-Barsakların boyutunda bir değişiklik olmaz.

2-Barsaklarda emilim değişmez vitamin ya da mineral takviyesi gerekmez.

3-İnsülin direnci kısır döngüsünü kırılır, İnsülin salınımı ve etkinliği artar.

4-Ameliyat sonrası hastalar 10 gün içinde normal hayatlarına dönebilirler.

5-Sadece şeker hastalığının tedavisi değil eşlik eden hastalıklarada etkin çözüm olur.

Bu ameliyatla hastaların % 90’dan daha fazlası şeker hastalığından tamamen kurtulmaktadır. Şeker hastalığından kurtulduğu gibi şeker hastalığının ve varsa şişmanlığın beraberinde getirdiği yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kolesterol yüksekliği, dislipidemi, karaciğer yağlanması ve uyku apnesi gibi pek çok problemi tedavi edebilmektedir.

 

METABOLİK CERRAHİ KİMLERE UYGULANIR?

Eskiden şeker hastalığının son aşamasında yapılması yönünde hatalı bir yargı vardı. Ancak günümüzde medikal tedavi, diyet ve egzersiz ile kan şekerini kontrolü sağlanamayan tip 2 Diyabet hastalarına önerilmektedir.

Ayrıca tüm tıbbi tedavilere rağmen kötü gidişatının durdurulamadığında, Şekerin Retinopati( gözü olumsuz etkileme ), Nefropati ( böbreklerde olumsuz etkilenme ),  Nöropati ( sinirleri olumsuz etkilenmesi ) durumlarında cerrahi tedavi en etkili tedavilerden biridir.

 


 

GİSCER © 2018