Ana Sayfa / Kurumsal / Doç.Dr.Mehmet Ali YAĞCI

Doç.Dr.Mehmet Ali YAĞCI

1980’de Gaziantep’de doğdu ve İlk, orta ve lise eğitimini yine Gaziantep' de tamamladı.

2005 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Cleveland Clinic' te, ileri düzey laparoskopi ve robotik cerrahi konusunda eğitim aldı. 2010 yılında Avusturya'da Open Medical İnstitute' da Hepatopankreatobilyer cerrahi (Karaciğer-safra yolları ve pankreas cerrahisi) eğitimi ve İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girişimsel endoskopi eğitimi aldı. 2011 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı.

Ünye Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. Bu hastanede ilk laparoskopik appendektomi, laparoskopik inguinal herni (kasık fıtığı), laparoskopik nissen fundoplikasyonu (reflü ameliyatı), laparoskopik mide delinmesi ameliyatlarını gerçekleştirdi.

2013-2015 yılları arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde Karaciğer ve Böbrek Nakli eğitimini tamamlayarak transplant cerrahisi sertifikası sahibi oldu. Aynı yıllarda 500 ün üzerinde obezite ve diyabet cerrahisi hastasının takibini yaptı. Doğal delik cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Çok sayıda onkolojik hastanın (kanser hastası) laparoskopik cerrahi tedavisinde bulundu. 2015 yılında İnönü üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi yandal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı oldu.

2015-2017 yılları arasında Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma hastanesinde çalıştı. Bu zaman zarfında hastanede organ nakli merkezi kuruluş çalışmalarına katıldı. İl içinde çeşitli hastanelerde ortaya çıkan beyin ölümü bildirimlerine istinaden karaciğer ve böbrek çıkarım ameliyatları yaptı. Bariatrik cerrahi merkezini kurdu. Yüzlerce obezite ve şeker ameliyatını gerçekleştirdi. Gaziantep' te kamu hastanesinde ilk kez laparoskopik gastrik by-pass (obezite) ameliyatını gerçekleştirdi ve rutin hale getirdi. Yine aynı hastanede ilk kez mide balonu, sindirim sistemi stent uygulamalarını yaptı. Onkoloji (Kanser) alanında çalışmalarına da devam ederek Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk laparoskopik Whipple (pankreas kanseri), laparoskopik kolorektal cerrahi (kalın barsak kanseri), laparoskopik total proktokolektomi (Ülseratif Kolit), laparoskopik surrenalektomi (böbrek üstü bezi) ameliyatlarını gerçekleştirdi. Karaciğer, pankreas ve safra yolları ameliyatlarını rutin hale getirdi. Ayrıca tüm bölgede ilk kez yapılan laparoskopik -torakoskopik total özefajektomi (yemek borusu kanseri), laparoskopik total gastrektomi (mide kanseri) ameliyatlarını yaptı. Gaziantep ilinde en geniş laparoskopik kanser cerrahisi serisinin de (hasta sayısı) sahibi oldu.

2017 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak, Doçent Doktor ünvanı nı aldı. Çeşitli özel ve kamu sağlık kuruluşlarına obezite ve diabet (şeker) cerrahisi konusunda danışmanlık ve süpervisörlük hizmeti verdi.

Uluslarası bilimsel dergilerde yayınlanmış 44, ulusal dergilerde yayınlanmış 11 makalesi bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında bilimsel kongrelerde sunulmuş 100'ün üzerinde bildirisi vardır. Bugüne kadar 1000'in üzerinde obezite ve 250'nin üzerinde şeker hastasının sağaltımında bulundu. Halen Gaziantep ilinde Özel ANKA hastanesinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli, iki çocuk babasıdır

İlgi Alanları: 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

Metabolik cerrahi obezite cerrahisi kanser

GİSCER © 2018